நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு செய்திகளும் சம்பவங்களும் News
title Filter     காட்சி # 
# கட்டுரைத் தலைப்பு
1 Opening Ceremony of Ambalanthota Cultural Centre
2 Opanayake Divisional Cultural Centre in Rathnapura District was declared open
3 නාද නදී නෘත්‍ය කාව්‍ය නිර්මාණවලිය - 2016
4 “Deshanethru” awards ceremony
5 Bilateral immigration treaty between Sri Lanka and Switzerland
 

© 2017 உள்நாட்டு அலுவல்கள், வயம்ப அபிவிருத்தி மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சு.
முழுப் பதிப்புரிமை உடையது. அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.