நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு காட்சியகம் நிகழ்பட படி அரங்கம் Opening Ceremony of Chankanai Cultural Centre in Jaffna
நிகழ்பட படி அரங்கம் - Opening Ceremony of Chankanai Cultural Centre in Jaffna
dsc_8768
dsc_8791
dsc_8848
dsc_8909
dsc_8934
dsc_8991
dsc_9007
dsc_9013
dsc_9016
dsc_9024
dsc_9030
 
Display # 
 
 
Powered by Phoca Gallery

© 2017 உள்நாட்டு அலுவல்கள், வயம்ப அபிவிருத்தி மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சு.
முழுப் பதிப்புரிமை உடையது. அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.