நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு காட்சியகம் நிகழ்பட படி அரங்கம் Hon. Minister of Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural Affairs Mr.S.B Navinna assumed duties at the ministry on 07 September 2015 at 10 am.
நிகழ்பட படி அரங்கம் - Hon. Minister of Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural Affairs Mr.S.B Navinna assumed duties at the ministry on 07 September 2015 at 10 am.
dsc_5355
dsc_5369
dsc_5476
dsc_5499
dsc_5532
dsc_5546
dsc_5584
dsc_5684
 
Display # 
 
 
Powered by Phoca Gallery

© 2018 உள்நாட்டு அலுவல்கள், வயம்ப அபிவிருத்தி மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சு.
முழுப் பதிப்புரிமை உடையது. அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.