நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு காட்சியகம் நிகழ்பட படி அரங்கம் Opening of the 15th Floor of “Suhurupaya” (SPI – Building) belonging to the Ministry OF Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural Affairs.
நிகழ்பட படி அரங்கம் - Opening of the 15th Floor of “Suhurupaya” (SPI – Building) belonging to the Ministry OF Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural Affairs.
dsc_8734
dsc_8745 - copy
dsc_8746
dsc_8749
dsc_8750
dsc_8768
dsc_8797
dsc_8799
dsc_8803
dsc_8851
dsc_8875
 
Display # 
 
 
Powered by Phoca Gallery

© 2018 உள்நாட்டு அலுவல்கள், வயம்ப அபிவிருத்தி மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சு.
முழுப் பதிப்புரிமை உடையது. அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.