நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு காட்சியகம் நிகழ்பட படி அரங்கம் "Senehasa" Programme for Pregnant Mothers, Organized by the Ministry OF Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural Affairs in Parallel to International Women’ s Day.
நிகழ்பட படி அரங்கம் - "Senehasa" Programme for Pregnant Mothers, Organized by the Ministry OF Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural Affairs in Parallel to International Women’ s Day.
dsc_2249
dsc_2256
dsc_2257
dsc_2284
dsc_2286
dsc_2311
dsc_2316
dsc_2324
dsc_2330
dsc_2332
dsc_2333
dsc_2335
dsc_2337
 
Display # 
 
 
Powered by Phoca Gallery

© 2018 உள்நாட்டு அலுவல்கள், வயம்ப அபிவிருத்தி மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சு.
முழுப் பதிப்புரிமை உடையது. அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.