நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு காட்சியகம் நிகழ்பட படி அரங்கம் Pirith Chanting Ceremony organized by the State Ministry of Cultural Affairs – 27th August 2015
நிகழ்பட படி அரங்கம் - Pirith Chanting Ceremony organized by the State Ministry of Cultural Affairs – 27th August 2015
dsc_4752
dsc_4763
dsc_4765
dsc_4766 - copy
dsc_4785
dsc_4825
dsc_4834
dsc_4849
dsc_4859
dsc_4860
dsc_4864
dsc_4912 - copy
dsc_4914
dsc_4990
 
Display # 
 
 
Powered by Phoca Gallery

© 2018 உள்நாட்டு அலுவல்கள், வயம்ப அபிவிருத்தி மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சு.
முழுப் பதிப்புரிமை உடையது. அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.