ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව

පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව

දැක්ම

සෑම ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියකුටම තහවුරු කරන ලද අනන්‍යතාවක්

මෙහෙවර

සිය දේශය තුළදී සියලුම ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්ගේ මානව, සමාජ , ආර්ථික , දේශපාලනික සහ නීතිමය අයිතිවාසිකම් සුරැකෙන අයුරින්ද ,සිය දේශයෙන් බැහැර වූ අවස්ථාවල ආරක්ෂාව සැලසෙන අයුරින්ද, ඔවුන්ගේ තොරතුරු ඇතුළත් කොට ජාතික පුද්ගල දත්ත පද්ධතියක් සකස් කිරීම, කිසියම් පුරවැසියකුගේ අනන්‍යතාවය තහවුරු කර ගතයුතු අවස්ථාවල දී ජාතික හා අනෙකුත් ආයතනවලට තොරතුරු සැපයීම සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ආරක්ෂාවට හා සංවර්ධනයට සහයවීම.

කාර්යයන්

  • ලියාපදිංචි කරනු ලබන පුද්ගලයන්ගේ විස්තර ඇතුලත් පුද්ගල ලේඛනයක් පවත්වාගෙන යාම.
  • පනතේ 8 හා 9 වන වගන්තිවලට අනුව ලියාපදිංචිය සඳහා ඉදිරිපත් වන ඉල්ලුම්පත් 10 වන වගන්තිය යටතේ ප්‍රතික්ෂේප කරනු නොලබන්නේ නම් ඒවා ලියාපදිංචි කිරීමට ඉඩ දීම හා එසේ ඉඩ දෙනු ලබන පුද්ගලයන්ට අදාල විස්තර පුද්ගල ලේඛනයේ ඇතුලත් කිරීම.(පනතේ 11වන වගන්තිය)
  • ලියාපදිංචි කරනු ලැබූ තැනැත්තන්ට හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීම.
  • නැති වූ හැඳුනුම්පත් වෙනුවට හා සංශෝධන කළ යුතු හැඳුනුම්පත් වෙනුවට අනු පිටපත් නිකුත් කිරීම. 

   

මතුම් තොරතුරු,

 

පී.වියානි ගුණතිලක මහතා

කොමසාරිස් ජනරාල්

පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව

සී-45, කැප්පෙටිපොළ මාවත, කොළඹ 05.

දුරකන           : (011) 2508022

ෆැක්ස්               : (011) 2593634

ඊ මේල්             : මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

වෙබ් අඩවිය       : www.drp.gov.lk

 

ශාඛා කාර්යාල

ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය - මහනුවර

පළාත් කාර්යාලය - වව්නියාව

දුරකතන           : 024 2227201

ෆැක්ස්              : 024 2227202

පළාත් කාර්යාලය   - මඩකලපුව

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2015 සැප්තැම්බර් 25 වෙනි සිකුරාදා, 07:42  

© 2018 අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය.
සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි. නිර්මාණය: Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.