ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව බාගත කිරීම්
බාගත කිරීම්
 
පනත් සහ රෙගුලාසි

.

ප්‍රකාශන
   

මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ භූගෝලීය, ආර්ථික, ඓතිහාසික, සාමාජික හා සංස්කෘතික යන සියලූ අංශ ආවරණය වන සේ මාතර දිස්ත්‍රික්කය පිළිබඳ අවශ්‍ය තොරතුරු සියල්ල මෙම මාතර වංශය නම් කෘතියෙහි ඇතුළත් කර ඇති අතර මෙය සුවිසල් කාණ්ඩ දෙකකින් යුක්තව සංස්කරණය කර ඇත. මෙය 2008 වර්ෂයේ මාතර පැවති ජාතික සාහිත්‍ය කලා මහෝත්සවයට සමගාමීව මුද්‍රණය කර ප්‍රකාශයට පත් කෙරිණි.

  • I කාණ්ඩය       මිළ රු. 1500/=
  • II කාණ්ඩය      මිළ රු. 1000/=
  • ග්‍රන්ථ දෙකම මිළදී ගන්නේ නම් රු. 2000/=
         
 

පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික්කයට ආවේණික ජනශ්‍රැති ඒකරාශී කොට මෙම පොළොන්නරු වංශය කෘතිය සම්පාදනය වීඇති අතර මෙහි පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික්කය පිළිබඳව සියලුම අංශ නියෝජනය වන පරිදි ප්‍රවීණයන්ගේ ලිපි එකතුවක් ද ඇතුළත් වී ඇත.

  • පුලතිසි වංශය ග්‍රන්ථය රු. 2000/= (30% වට්ටම් සහිත මිළ රු. 1400/=)
         
 

ප්‍රගති වාර්ථාව 2011 ලබාගැනීමට මෙහි ක්ලික් කරන්න

බාගත කිරීම - සිංහල [PDF - 17.1MB] | දමිළ [PDF - 16.9MB] | ඉංග්‍රීසි [PDF - 17.1MB]

 

 

 

 

 

     
     
 

ප්‍රගති වාර්ථාව 2012 ලබාගැනීමට මෙහි ක්ලික් කරන්න

බාගත කිරීම - සිංහල [PDF 5.47MB] දමිළ [PDF 5.41MB] ඉංග්‍රිසි [PDF 5.47MB]

 

 

 

 

 

 

ප්‍රගති වාර්ථාව 2015 ලබාගැනීමට මෙහි ක්ලික් කරන්න

බාගත කිරීම - සිංහල [PDF 6.88MB] දමිළ [PDF 0.00MB] ඉංග්‍රිසි [PDF 1.98MB]

අභ්‍යන්තර කටයුතු චක්‍රලේඛ අංක: 01/2016 - රාජකාරි ගමන් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම

 

 

 

 

 

කාර්යාල සේවක සේවයේ III වන ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම්පත් කැඳවීම
රියදුරු සේවයේ III වන ශ්‍රේණිය බඳවා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම්පත් කැඳවීම.

අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ

ඒකාබද්ධ රියදුරු සේවයේ III වන ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම්පත් කැඳවීම.

වැඩි විස්තර ලබාගැනිම සඳහා මෙහි ක්ලික් කරන්න


© 2018 අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය.
සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි. නිර්මාණය: Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.