ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව ව්‍යාපෘති
ව්‍යාපෘති
 
සාර්ක් සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය ඉදි කිරීම
පිහිටීම මොරකැටියහේන, නාවිමන, මාතර
මුළු ඇස්තමේන්තුගත වියදම

 රු.මි. 1583.6 (දේශීය අරමුදල්)

ප්‍රතිලාභීන් සාර්ක් සාමාජික රටවල්
ක්‍රියාත්මක ආයතනය අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය
අරමුණු කලාපයේ සංස්කෘතික උරුමය ප‍්‍රවර්ධනය හා සංරක්ෂණය කිරීම සහ උසස් සම්ප්‍රදායයන් හා සංස්කෘතිකමය විවිධත්වය වැඩිදියුණු කිරීමෙහි ලා ආධාර උපකාර සැපයීම මෙහි ප්‍රධාන අරමුණ වේ. කලාපයට අයත් කලා ප්‍රජාව මුණගැස්වීමේ ප්‍රධාන ස්ථානය හා කලාපයේ සම්ප්‍රදායික කලාවන් දිරිගැන්වීමෙහිලා වැඩසටහන් ඇරඹීම මෙහි අනෙක් අරමුණ වේ.
හැඳින්වීම කොළඹ පැවති 10 වැනි සාර්ක් සමුළුවේදී, දකුණු ආසියාවට සුවිශේෂී වූ කලාවන් ප්‍රවර්ධනය කරනු වස් දකුණු ආසියානු සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයක් කොළඹ ස්ථාපනය කිරීම සඳහා තීරණයකට එළඹිණ. මෙම තීරණය ගනු ලැබුවේ වසර දහස් ගණනක් මුළුල්ලේ දකුණු ආසියාවට ආවේණික වූ අස්පර්ශ හා වාචික සංස්කෘතික උරුමය, එහි පොහොසත්භාවය හා විවිධත්වය හවුලේ බෙදා ගැනීම, සංරක්ෂණය හා ප්‍රවර්ධනය කරලීමයි.
  කලාපීය රටවලට අයත් කලාවට සම්බන්ධ ප්‍රජාව එකට හමුවීමේ ප්‍රධාන කේන්ද්‍රය ලෙස මෙම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය සැලකේ. විවිධ වූ සංස්කෘතික ක්ෂේත්‍රයන්ට අයත් පුද්ගලයින් හා කණ්ඩායම්වලට එකට එක් වී ක්‍රියා කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන පරිසරය හා පහසුකම් මේ මඟින් නිර්මාණය කෙරේ. මෙම මධ්‍යස්ථානය තුළ සිදු කිරීමට අපේක්ෂිත ක්‍රියාකාරකම් නර්තනය, සංගීතය, නාට්‍ය, රූකඩ කලාව, චිත්‍ර ශිල්පය, මූර්ති කලාව, සිනමාව, ඡායාරූපකරණය, සාහිත්‍යය හා පුරා විද්‍යාව යනාදී විවිධ විෂය ක්ෂේත්‍රයනට සම්බන්ධ වනු ඇත.
  මෙම මධ්‍යස්ථානය කලා රංගන වේදිකාවක් මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ සම්ප්‍රදායික කලා හා සංස්කෘතික දැනුම ගබඩා කර තබන ස්ථානයක් ලෙසද ක්‍රියාත්මක වනු ඇත. ඉගෙනීමේ හා ඉගැන්වීමේ ක්‍රියාවලියට අනුබලයක් සැපයෙන පරිදි ප්‍රධාන ශාලාව, රැස්වීම් ශාලාව සැලසුම් කොට ඇති අතර, කලා ප්‍රසාංගික කාර්යයන් ඉතා පහසුවෙන් සිදු කළ හැකි වන පරිදි ගොඩනැගිලි ව්‍යුහය සකසා ඇත.
 

මෙම මධ්‍යස්ථානය තුළ යෝජිත ක්‍රියාකාරකම්

 • කලින් කලට පවත්වනු ලබන සාර්ක් සංස්කෘතික උත්සව
 • සාර්ක් වාර්ෂික කලා උත්සව
 • සිනමා උත්සව
 • කලාපීය සංස්කෘතික අංග පිළිබඳව පාසල් දරුවන් දැනුවත් කිරීම සඳහා වූ වැඩසටහන්
 • කලාපීය ශිල්පීන් කලාපීය හා විශ්ව මට්ටමෙන් ජාලගත කිරීම
 • සම්මන්ත්‍රණ, සමුළු, වැඩමුළු, කලා කඳවුරු, සාහිත්‍ය උත්සව, පොත් ප්‍රදර්ශන හා කෙටි කාලීන පාඨමාලා
 • විවිධ කලා ක්ෂේත්‍රවල ආරාධිත ප්‍රවීණයින් මඟින් පවත්වනු ලබන කෙටිකාලීන වැඩසටහන්
 • සංස්කෘතික හුවමාරු වැඩසටහන්, චිත්‍ර ප්‍රදර්ශන, මූර්ති කලාව, ඡායාරූපකරණය, පුරා විද්‍යාව, නර්තන, නාට්‍ය හා සංගීත යන ක්ෂේත්‍ර වලට අදාල වැඩසටහන්
 • කාර්තුමය පුවත්පත්, ශ්‍රව්‍ය-දෘශ්‍ය නිෂ්පාදන, පැරණි ලේඛන හා පුස්තකාල හා බැඳුනු වැඩසටහන්

භෞතික  ප්‍රගතිය - (2016 අප්‍රේල් 25 වන දිනට)

 

 

මුල්‍ය ප්‍රගතිය - (2016 අප්‍රේල් 25 වන දිනට)

    ප්‍රධාන ගොඩනැගිල්ලෙහි 60% ක පමණ වැඩ අවසන් කර ඇත.

    පුහුණු මධ්‍යස්ථානයෙහි ව්‍යුහාත්මක ඉදිකිරීම් නිමකර ඇති අතර සමස්ථ ගොඩනැගිල්ලෙහි 60% ක වැඩ අවසන් කර ඇත.

    තෙවන අදියරට අදාල ගොඩනැගිලිවල ව්‍යුහාත්මක ඉදිකිරීම් හා (Main Car Park) Entry Coat ඉදිකිරීම් ආරම්භ කොට ඇත.

   

2016 ප්‍රතිපාදන රු.මි.    500.00

2016.01.01 - 2016.04.25 දක්වා වියදමරු.මි.      29.39

2016.04.25 ට සමුච්චිත වියදමරු.මි.    827.97

 

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය හා සුනාමි පර්යේෂණ ආයතනය ඉදිකිරීම - හික්කඩුව
 

විදේශීය සංචාරකයින් බහුලව ගැවසෙන හික්කඩුව ප‍්‍රදේශයට ඔවුන්ට අවශ්‍ය වන පහසුකම් (ශ‍්‍රී ලංකාවේ සංස්කෘතිකමය උරුම තොරතුරු පිළිබඳ වාර්තා චිත‍්‍රපට , දේශීය සංස්කෘතික හා කලා අංග පිළිබඳ දෘෂ්‍ය පට ප‍්‍රදර්ශනය,විවිධ භාෂා වලින් රචිත පොත්පත් සහිත පුස්තකාල පහසුකම්,අන්තර්ජාල පහසුකම් ආදී නව තාක්ෂණික සේවාවන්) සහිත මධ්‍යස්ථානයක් පිහිටුවීම ප‍්‍රධාන අරමුණ කර ගෙන 2011 අගෝාස්තු මාසයේදී මෙම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය හා සුනාමි පර්යේෂණ ආයතනයේ ඉදිකිරීම් ආරම්භ කරන ලදී.

ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් කටයුතු කොටස් 03 ක් වශයෙන් සිදු කිරීමට නියමිතය. ඒවා නම්

පළමු අදියර -  සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය, පුස්තකාලය, පරිපාලන කාර්යාලය

දෙවන අදියර - ශ‍්‍රවණාගාරය, ආපන ශාලාව (විදේශීය සංචාරකයන්ට ද ගැලපෙන පරිදි පහසුකම් වලින් සමන්විත එකවර 100 කට පමණ සංග‍්‍රහ කල හැකි දේශීය ආහාර වලින් යුත් ආපන ශාලාව), අලෙවි කුටි

තුන්වන අදියර - නේවාසික පහසුකම්

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය, පුස්තකාලය, පරිපාලන කාර්යාලය යන පළමු අදියරේ ඉදිකිරීම් නිමා කර ඇත

මුළු ඇස්තමේන්තුගත වියදම 

රු.මි. 353 (දේශීය අරමුදල්)

භෞතික ප්‍රගතිය - 2016 අප්‍රේල් 25 වන දිනට

 

 

 

 

මූල්‍යය ප්‍රගතිය - 2016 අප්‍රේල් 25 වන දිනට

       සංස්කාතික මධ්‍යස්ථානය, පුස්කාලය, පරිපාලන කාර්යාලය යන පළමු අදියරේ ඉදිකිරීම් නිම කොට ඇත.

  සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය වටා තාප්පය ඉදිකිරීම හා භූමි අලංකරණ කටයුතු නිම කර ඇත. 

 

 

    

2016 ප්‍රතිපාදන රු.මි.      50.00

2016.01.01-2016.04.25 දක්වා වියදම රු.මි.        0.087

2016.04.25 ට සමුච්චිත වියදමරු.මි.      96.727

ජාතික සංස්කෘතික පුහුණු මධ්‍යස්ථානය - වේයන්ගොඩ

සාරධර්ම පිරි සමාජයක් බිහිකිරීමේ මූලික අපේක්ෂාවෙන් සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත්‍යාංශය විසින් දියත් කරනු ලබන විවිධ වැඩසටහන් සඳහා ජාතික පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් ස්ථාපනය කිරීමේ අවශ්‍යතාවය මතුවිය. ඒ අනුව වේයන්ගොඩ ජාතික පුහුණු මධ්‍යස්ථානය ඉදිකර 2008 දෙසැම්බර් 26 වන දින විවෘත කරන ලදී. ඉන්පසුව දීප ව්‍යාප්තව පිහිටුවා ඇති සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන කාර්ය මණ්ඩලය, සම්පත්දායකයින්, අමාත්‍යාංශ කාර්ය මණ්ඩල හා ජාතික හා අන්තර්ජාතික  ප්‍රසංග සඳහා ඉදිරිපත් කරන සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන සිසු සිසුවියන් පුහුණු කිරීම සඳහා වන පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස භාවිතයට ගනු ලැබේ.

 

ප්‍රගතිය - 2015

නව නේවාසිකාගාර ගොඩනැගිල්ල වටා අඩි 400ක් දිග තාප්පය ඉදිකිරීම හා කොඩි කණු ඉදිකිරීම, මුරකුටිය සෑදීම හා ගේට්ටුව අළුත්වැඩියාව අවසන් කර ඇත.‍

 

මූල්‍යය ප්‍රගතිය - 2015

ප්‍රතිපාදන 2015 - රු.මි. 2.0   2015 දෙසැම්බර් 31 ට වියදම - රු.මි. 1.88  වියදම් ප්‍රතිශතය - 94 % 

අංගම්පොර ගම්මානය - මහව (මහව ශිල්ප කලා ගම්මානය)

දේශීය ශිල්ප කලාවන් සහ එයට පාදක වන පාරම්පරික දැනුම සංරක්ෂණය හා ප්‍රවර්ධනය සඳහා වයඹ පළාතේ කුරුණෑගල දිස්‍ත්‍රික්කයේ මහව ප්‍රදේශයේ ශිල්ප කලා ගම්මානයක් ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතිය 2014 වර්ෂයේදී මූලික කටයුතු ආරම්භ කරන ලදී.

අරමුණ - සමාජයෙන් ගිලිහී යමින් පවතින අංගම් වැනි දේශීය සටන් කලාවන් හා අනෙකුත් ශිල්ප කලාවන් සහ ඊට පාදක වූ පාරම්පරික දැනුම සංරක්ෂණය හා ප්‍රවර්ධනය මගින් එම ශිල්ප කලාවන් පවත්වාගෙන යාමත් වර්තමාන සංවර්ධන කාර්යයන් සදහා දායක කර ගැනීමත් මෙම ව්‍යාපෘතියේ මූලික අරමුණවේ.

මුළු ඇස්තමේන්තුගත මුදල - රු.මි. 57.12

භෞතික ප්‍රගතිය - 2015

අංගම්පොර කලා ශිල්පීන්ගේ අදහස් හා රාජ්‍ය සංස්කෘතික ප්‍රතිපත්තිය සැලකිල්ලට ගෙන සාකච්ඡා වාර කිහිපයකින් පසුව ව්‍යාපෘතිය වයඹ ඉංජිනේරු කාර්යාලය හරහා සිදු කර ගැනීම පිණිස ප්‍රතිපාදන වයඹ ඉංජිනේරු කාර්යාලය වෙත මුදා හැරීම සිදු කරන ලදී.

මූල්‍යය ප්‍රගතිය - 2015

ප්‍රතිපාදන 2015 - රු.මි. 30.0   2015 දෙසැම්බර් 31 ට වියදම - රු.මි. 30.0  වියදම් ප්‍රතිශතය - 100 % 

ආදිවාසී ජන සංස්කෘතිය සංරක්ෂණය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය

වේගයෙන්  අභාවයට යමින් පවතින ආදිවාසී ජනයාගේ සොබාදහම සමග බැඳි ජීවන රටාව,වෙද හෙදකම් ආදී පැරණි දැනුම, සිරිත් විරිත්, ශාන්ති කර්ම, ජන ගායනා, භාෂා සාහිත්‍ය, කලාත්මක හැකියාවන් ආදී වූ සංස්කෘතිකාංග සංරක්ෂණය කිරීම මෙහි අරමුණයි.

ක්‍රියාකාරකම්

වැදි ජනතාවගේ  සංස්කෘතික අවශ්‍යතාවය,දෘෂ්‍යාත්මක සංස්කෘතිය, චර්යාත්මක ප්‍රකාශනය පිළිබඳ පුරාවිද්‍යාත්මක අධ්‍යයනය.

වැදි ජනයා පිළිබඳ සමාජ හා මානව විද්‍යාත්මක පර්යේෂණය.

ආදිවාසීන්ගේ  පාරම්පරික වෙදකම හා ආහාර රටාව පිළිබඳ අධ්‍යයනය කිරීම හා ප්‍රවර්ධනයට කටයුතු කිරීම.

ආදිවාසීන් සඳහා නිවාස තැනීම.

 • අම්පාර - පොල්ලෙබැද්ද              - නිවාස 30
 • අම්පාර - හෙනානිගල                  - නිවාස 20
 • මොණරාගල - රතුගල                  - නිවාස 20
 • වාකරේ - කුංචකුලම්                    - නිවාස 30
 • මහියංගනය - දඹාන                    - නිවාස 25

නව ජන උරුම කේන්ද්‍ර ස්ථාපනය

වාකරේ හා හෙනානිගල

 

ව්‍යාපෘතියේ අවසන් කරන ලද ක්‍රියාකාරකම්

 • 1,2 හා 3 යන අරමුණු ඉටු කර ගැනීමට අදාළ අධ්‍යයන හා පර්යේෂණ කටයුතු 2011 වර්ෂයේදී අවසන් කරන ලද අතර  ඊට අදාළව පහත සඳහන් පර්යේෂණ ග්‍රන්ථයන් 2012 වර්ෂයේ දී සම්පාදනය කරන ලදී.

වැද්දා - වැදි ජන පර්යේෂණ, සාහිත්‍ය විමර්ශන සහ තොරතුරු නාමාවලිය

(ප්‍රේමකුමාර ද සිල්වා, චින්තක රණසිංහ)

ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිවාසීන්ගේ පාරම්පරික උරුමය

(දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය, සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත්‍යාංශය හා ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව)

Rock Paintings and Engraving Sites in Sri Lanka

(Raj Somadeva)(PGIAR)

 

 • 4 වන අරමුණ යටතේ ආදිවාසීන් වෙනුවෙන් 2013.12.31 වන විට නිවාස 125ක් සාදා අවසන් කර ඇත.

ප්‍රගතිය - 2015 - ආදි වාසී ජන උරුම කේන්ද්‍ර ස්ථාපනය

පළාත දිස්ත්‍රික්කය ජන උරුම කේන්ද්‍රය ඇස්තමේන්තුගත මුදල රු.මි. භෞතික ප්‍රගතිය 2015.12.31 ට 2015 වසරේදී ලබා දී ඇති මුදල රු.මි. ලබා දී ඇති මුළු මුදල රු.මි.
නැගෙනහිර මඩකලපුව වාකරේ 2'00 ඉදිකිරීම් 40%ක් අවසන් 0'80 1'20
අම්පාර හෙනානිගල 9'86 ඉදිකිරීම් 20%ක් අවසන් 1'95 1'95

සමස්ථ ව්‍යාපෘතියේ මූල්‍යය ප්‍රගතිය

 

ප්‍රතිපාදන 2015 - රු.මි. 7.5   2015 දෙසැම්බර් 31 ට වියදම - රු.මි. 5.16  වියදම් ප්‍රතිශතය - 69 %

 

 

2015 දෙසැම්බර් 31 දිනට සමුච්චිත වියදම රු.මි. 24.16

මීට අමතරව දඹාන ජන උරුම කේන්ද්‍රයේ නඩත්තු කටයුතු සඳහා ද වාර්ෂිකව අමාත්‍යාංශය මඟින් ප්‍රතිපාදන ලබා දීම සිදු කරනු ලබන අතර 2015 වර්ෂයේදී ලබා දුන් මුදල රු.මි. 1.97 කි.


© 2017 අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය.
සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි. නිර්මාණය: Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.