ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව සේවාවන්
සේවාවන්
 
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මගින් ලබාදෙන සේවාවන්

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවිමේ අරමුණ

  • සාරධර්ම පිරි සමාජයක් බිහි කිරිම.
  • ප්‍රාදේශිය දරු දැරියන්ගේ කලා කුසලතාවන් ඔප් නැංවීම.
  • විදේශිය නර්තන ප්‍රසංග අත්දැකීම් ලබාදී ඔවුන් අන්තර් ජාතික තලයට ගෙන ඒම.

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානවලින් නොමිලේ පුහුණුව ලබාදෙන සෞන්දර්ය හා අනිකුත් පාඨමාලා

  උඩරට නැටුම්   කායික හා මානසික වර්ධනය   අපරදිග සංගීතය
  සබරගමු නැටුම්   සිංහල භාෂාව   පෙර පාසල්
  නිර්මාණාත්මක නැටුම්   පාලි හා සංස්කෘත භාෂාව   අත්කම්
  පෙරදිග සංගීතය   පහතරට නැටුම්   දෙමළ භාෂාව
  නාට්‍ය හා රංග කලාව   ජන නැටුම්   ඉංග්‍රීසි භාෂාව
  චිත්‍ර හා මුර්තී   බෙරවාදනය    
     

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මගින් සපයන අමතර සේවා

  නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම   ගිහි පිරිත් කණ්ඩායම් සැපයීම
  ජයමංගල ගාථා / අෂ්ඨක / ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම   කලාත්මක ලෙස බැනර් ඇදීම
  හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම   වීදි නාට්‍ය ලබාදීම
  නර්තන ඇඳුම් / වාදන භාණ්ඩ / ශාලා / ලී බඩු / උත්සව   ජ්‍යෙතිෂ්‍ය සේවා ලබාදීම
  භාණ්ඩ ලබාදීම    
   

 

ඇමතුම් තොරතුරු

  නම තනතුර අංශය දුරකථනය ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපැල
ඒ.සේනානායක මහතා අතිරේක ලේකම් ප්‍රවර්ධන +94 11 2872020 +94 11 2879088  
ඩි.එම්. බුද්ධිකා දිසානායක මහත්මිය සහකාර ලේකම් ප්‍රවර්ධන +94 11 2877134   මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
  දිලුම් දයාරත්න මහතා
සහකාර ලේකම් ප්‍රවර්ධන +94 11 2801085    

 

විදේශ අංශය මගින් ලබාදෙන සේවාවන්

සංස්කෘතික ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇති රටවල් සමඟ අන්තර් සම්බන්ධතා වැඩි දියුණු කිරීමටඅදාලව කටයුතු කිරීම හා නව ගිවිසුම් ඇති කිරීමට අදාල කටයුතු සිදු කිරීම

UNESCO වැඩසටහන් සම්බන්ධීකරණය කිරීම

SAARCවැඩසටහන් සම්බන්ධීකරණය කිරීම

අන්තර් ජාතික රැස්වීම්,සම්මන්ත්‍රණ,වැඩමුළු වලට අදාල කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කිරීම

දැනට ක්‍රියාත්මක තත්වයේ ගිවිසුම් සහිත රටවල් සමඟ සංස්කෘතික කණ්ඩායම්,පුහුණු වැඩසටහන්,ප්‍රදර්ශණ ආදිය සංවිධානය කිරීම හා සම්බන්ධීකරණය

අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආයතනවල විදේශ අංශ සමඟ සම්බන්ධීකරණ කටයුතු

විවිධ ජාත්‍යන්තර තරඟ පිළිබඳ සම්බන්ධීකරණ කටයුතු

 

ඇමතුම් තොරතුරු

නම තනතුර අංශය දුරකථනය ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපැල
එස්.එම්.ජී.එන්. ධර්මසේකර මහතා අතිරේක ලේකම් විදේශ +94 11 2885970 +94 11 2879280 addlsecadmin @cultural.gov.lk
තරණි අනෝජා ගමගේ මහත්මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් විදේශ +94 11 2879080 +94 11 2872024
ප්‍රවර්ධන අංශය මගින් ලබාදෙන සේවාවන්

පොත් මිළදී ගැනිමේ ව්‍යාපෘතීය

 

  අරමුණ ග්‍රන්ථ ප්‍රකාශකයින් / කර්තෘවරුන් සමිපාදනය කරන උසස් ග්‍රන්ථ ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ පාඨකයින් හට පරීශිලනයට අවස්ථාවක් ලබාදීම
සුදුසුකම් පුස්තකාල සදහා සුදුසු උසස් තත්ත්වයේ පොත් සහ පුවත්පත් දැන්විමට පෙර වර්ෂයේ පොත් විය යුතුය. ISBN අංකය හා මිළ මුද්‍රිතව තිබිය යුතුය.
ඉල්ලුම්පත්‍ර ඉදිරිපත් කිරිමේ ක්‍රියාවලිය පුවත්පත් දැන්විම් මගින් ප්‍රසිද්ධ කිරිමේන් පසු ඉල්ලුම්පත්‍ර ඉදිරිපත් කළ හැක.
ඉල්ලුම්පත්‍ර ලබා ගත හැකි ස්ථාන අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය මගින්
ඉල්ලුමිපත් ලබා ගැනිමට ගෙවිය යුතු ගාස්තු ගාස්තු අවශ්‍ය නොවේ.
ඉදිරිපත් කළ යුතු වෙලාවන් අප්‍රේල් 30 ට පෙර
සේවාව ලබා ගැනිමට ගෙවිය යුතු ගාස්තු නොමිලේ
සේවාව ලබාදීමට ගත වන කාලය (සාමාන්‍ය සේවා ප්‍රමුඛ සේවා) මාස 04
අවශ්‍ය සනාථ කරන ලියකියවිලි -

ඇමතුම් තොරතුරු

  නම තනතුර අංශය දුරකථනය ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපැල
ඒ. සේනානායක මහතා අතිරේක ලේකම් ප්‍රවර්ධන +94 11 2872020 +94 11 2879088  
ඩි.එම්. බුද්ධිකා දිසානායක මහත්මිය සහකාර ලේකම් ප්‍රවර්ධන +94 11 2877134   මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
  දිලුම් දයාරත්න මහතා
සහකාර ලේකම් ප්‍රවර්ධන +94 11 2801085    

 


© 2018 අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය.
සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි. නිර්මාණය: Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.