ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්කෘතික උරුමයන් දකුණ කැළණිය ප්‍රාදේශිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය විවෘත කිරීම

කැළණිය ප්‍රාදේශිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය විවෘත කිරීම

දිවයින පුරා ඉදිකෙරෙන සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන වැඩපිළිවෙලට අනුව 189  වන සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය වශයෙන් ගම්පහදිස්ත්‍රික්කයේ කැළණිය ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය විවෘත කිරීම පසුගිය දා අභ්‍යන්තර කටයුතු,  වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය ගරු එස්.බී.නාවින්නමැතිතුමාගේ  ප්‍ර‍ධානත්වයෙන් සිදු වියඒ සඳහා  රජයවැය  කර ඇති මුදල මිලියන26කි . 

 

මෙම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ඉදිවී ඇති 06 වන සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය වේ. 

 

මෙම අවස්ථාවට සහභාගි වූ ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන අමාත්‍ය ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෆොන්සේකා මැතිතුමා, කලාශූරී සතිශ්චන්ද්‍ර එදිරිසිංහ මහතා හා අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් ප්‍ර‍දීපා සේරසිංහ මිය ඇතුළු පිරිසක් ඡායාරූපයේ වෙති.

 

 

© 2018 අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය.
සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි. නිර්මාණය: Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.