ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්කෘතික උරුමයන් වම තෙලිප්පලෛ හා පේදුරුතුඩුව යන සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන විවෘත කිරිම

තෙලිප්පලෛ හා පේදුරුතුඩුව යන සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන විවෘත කිරිම

අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය විසින් ඉදිකරන ලද ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන හයක් සිසු අයිතියට පැවරීමේ කටයුතු අතිගරු ජනපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ ජනපති පදවි ප්‍රාප්තියේ දෙවර්ෂ පූර්ණයට සමගාමී ව සිදු කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

ඒ අනුව රුපියල් මිලියන 20.9ක වියදමින් ඉදිකළ, ශ්‍රී ලංකාවේ 187 වැනි සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය පේදුරුතුඩුවේදී හා රුපියල් මිලියන 15.5ක වියදමින් ඉදිකරන ලද, 188 වන ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය තෙලිප්පලෛ අලවෙට්ටි දී අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය ගරු එස්. බී. නාවින්න මැතිතුමාගේ ප්‍ර‍ධානත්වයෙන් පසුගිය දා විවෘත කෙරිණි.

මෙම අවස්ථාවට යාපනය දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ළමා කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු විජයකලා මහේෂ්වරන්, අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් ප්‍ර‍දීපා සේරසිංහ යන මහත්මින් ඇතුළු පිරිසක් සහභාගි වූහ.

 

© 2018 අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය.
සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි. නිර්මාණය: Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.