ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව පුවත් හා සිදුවීම් නැවුම් පුවත් දේශනේතෘ සම්මාන ප්‍රදානය

දේශනේතෘ සම්මාන ප්‍රදානය

 

 ශ්‍රී ලාංකේය සංස්කෘතික අනන්‍යතාව ස්වකීය කලා කුසලතාව හෘද සංවේදී නිර්මාණාත්මක කාර්යයන් සඳහා සුභාවිත කරමින් සමාජ ප්‍රගමනය උදෙසා විවිධ කලාවන් සිදු කරන ලද දායකත්වය අගය කරමින් දේශයට නෙත් බඳු වූ දේශනේතෘ සම්මාන ප්‍රදානය 2016/10/02 වන දින බත්තරමුල්ල පැලවත්ත"අපේ ගම" පරිශ්‍රයේ දී අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය ගරු එස්.බී. නාවින්න මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පවත්වන ලදී.

මෙම අවස්ථාවට අමාත්‍යාංශ ලේකම් ඩී. ස්වර්ණපාල මහතා ඇතුළු රාජ්‍ය නිලධාරීන් හා කලාකරුවන් පිරිසක්  සහභාගී විය. 

 

 

© 2017 අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය.
සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි. නිර්මාණය: Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.