ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව පුවත් හා සිදුවීම් නැවුම් පුවත් ස්විට්සර්ලන්ත සමූහාණ්ඩුව හා ශ්‍රී ලංකා රජය අතර සංක්‍රමණික කටයුතු පිළිබඳ ව ද්වීපාර්ශ්වික සහයෝගිතා ගිවිසුමකට අත්සන් තැබේ.

ස්විට්සර්ලන්ත සමූහාණ්ඩුව හා ශ්‍රී ලංකා රජය අතර සංක්‍රමණික කටයුතු පිළිබඳ ව ද්වීපාර්ශ්වික සහයෝගිතා ගිවිසුමකට අත්සන් තැබේ.

ස්විට්සර්ලන්ත සමූහාණ්ඩුව හා ශ්‍රී ලංකා රජය අතර සංක්‍ර‍මණික කටයුතු පිළිබඳ ව ද්වීපාර්ශ්වික සහයෝගිතා ගිවිසුමකට අත්සන් තැබීම 2016 ඔක්තෝබර් මස (04) වන දින  බත්තරමුල්ල, සෙත්සිරිපාය, 8වන මහලේ පිහිටි අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ දී සිදු විය. ස්විට්සර්ලන්ත සමූහාණ්ඩුවේ නීතිය හා පොලීසිය පිළිබඳ ෆෙඩරල් දෙපාර්තමේන්තු ප්‍ර‍ධානි ගරු. සිමොනෙටා සෝමාරුගා මෙනෙවිය ද (SimonettaSommaruga), ශ්‍රී ලංකා රජය වෙනුවෙන් අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය ගරු. එස්.බී. නාවින්න මැතිතුමා ද මෙම ගිවිසුමට අත්සන් තැබූහ.

සංක්‍ර‍මණික කළමනාකරණය පිළිබඳ ව ගිවිසුම්කාර පාර්ශ්වයන් අතර පවතින සහයෝගිතාව අර්ථ දැක්වීම මෙම ගිවිසුමෙහි අරමුණ වේ. අවිධිමත් සංක්‍ර‍මණය හා ඒ ආශ්‍රිත සාපරාධී ක්‍රියා වැළැක්වීම මෙමගින් සිදු වනු ඇත. සංක්‍ර‍මණිකයන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමත් නීති විරෝධි සංක්‍ර‍මණිකයන් හට ආරක්ෂිත ව සිය රටට යළි පැමිණීමේ හැකියාව ලබා දීමත් මෙම ගිවිසුමෙහි තවත් එක් අභිප්‍රායකි.

මෙම අවස්ථාවට අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ඩී.ස්වර්ණපාල මහතා , ස්විට්සර්ලන්ත තානාපති කාර්යාලයේ නිලධාරී මහත්ම මහත්මින් පිරිසක් සහභාගි වූහ.

 

© 2018 අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය.
සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි. නිර්මාණය: Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.