ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්කෘතික උරුමයන් වම රුපියල් මිලියන 1637ක වියදමින් ඉදිකෙරෙන නාවිමන සාර්ක් සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු, 2017 වසරේ දී අවසන්

රුපියල් මිලියන 1637ක වියදමින් ඉදිකෙරෙන නාවිමන සාර්ක් සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු, 2017 වසරේ දී අවසන්

 

රුපියල් මිලියන 1637ක වියදමින් ඉදිකෙරෙන මාතර නාවිමන සාර්ක් සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු මේ වන විට නිම වෙමින් පවතී. දේශාන්තර සංස්කෘතික සහයෝගිතාව ගොඩනැංවීම අරමුණු කරගත් සාක් රටවල නියෝජිතයින්ගේ රැස්වීම් පැවැත්වීමට කොළඹින් බැහැර වේදිකාවක් සැකසීම මෙම මධ්‍යස්ථානය ඉදිකිරීමේ අරමුණ වී තිබේ. එම ඉදිකිරීම් කටයුතුවල ප්‍ර‍ගතිය පරීක්ෂා කිරීම අරමුණෙන් අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය  ගරු එස්.බී. නාවින්න මැතිතුමා පසුගියදා එහි නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත විය.

 

 

විශාල සම්මන්ත්‍ර‍ණ ශාලාවකින් හා සිනමා මැදිරියකින් සමන්විත සාර්ක් සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ සියලු වැඩ 2017 වසරේ දෙසැම්බර් මස වන විට අවසන් කිරීම සිය බලාපොරොත්තුව බව එහිදී එස්.බී. නාවින්න අමාත්‍යතුමා ප්‍ර‍කාශ කර සිටියේ ය.  සාර්ක් සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ මේ වසරේ ඉදිකිරීම් කටයුතු වෙනුවෙන් පමණක් රුපියල් මිලියන 500ක මුදලක් වැය කර ඇත. මෙහි පැමිණෙන සාර්ක් සංස්කෘතික නියෝජිතයන්ට හා කලාකරුවන්ට නවාතැන් ගැනීම පිණිස නේවාසිකාගාරයකින් ද මෙය සමන්විත වේ.

 

මෙම නිරීක්ෂණ චාරිකාවට අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ඩී.ස්වර්ණපාල , අතිරේක ලේකම් බර්නාඩ් වසන්ත ඇතුළු රාජ්‍ය නිලධාරීන් පිරිසක් ද මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලයේ වාස්තු විද්‍යාඥයින් පිරිසක් ද සහභාගි වූහ.

 

 

© 2017 අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය.
සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි. නිර්මාණය: Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.