ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව Department of National Museum

ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුව

The Colombo Museum as it was called at the beginning was established on 1st January 1877. It founder was Sir William Henry Gregory, the British Governor of Ceylon (Sri Lanka) at the time.

The Royal Asiatic Society (CB) was instrumental in bringing to the notice of Gregory on his appointment as Governor in 1872 the need for a public museum with much difficulty the approval of the legislative council was obtained within a year. The Architect of the Public Works Department, J.G. Smither was able to prepare the plans for new structure on Italian architectural style. The construction was completed in 1876 and the Museum commenced it functions in the following year.

මෙහෙවර

සංස්කෘතික හා ස්වහාවික උරුමයන් විද්‍යාත්මකව සහ ක්‍රමානුකුලව ආරක්ෂා කිරීම හා එම උරුමයන් මහජනතාවගේ ඇගයීම, අධ්‍යාපනය සහ රසාස්වාදය උදෙසා ඉදිරිපත් කිරීම.

අරමුණු

  • ප්‍රාග් ඉතිහාසය, මානව වංශ විද්‍යාව, මානව විද්‍යාව, කීට විද්‍යාව, සත්ව විද්‍යාව, භූ විද්‍යාව සහ පොසිල පිළිබඳ විද්‍යාව යන ක්ෂේත්‍රයනට අදාළ තොරතුරු හා දත්ත රැස් කිරීම, ඊට අදාළ කෞතුක භාණ්ඩ හා ආදර්ශක සංරක්ෂණය කිරීම.
  • කෞතුක භාණ්ඩ හා ආදර්ශක ප්‍රදර්ශන සංවිධානය කිරීම.
  • පර්යේෂණ කටයුතු උසස් තලයකට ගෙන ඒම.
  • පර්යේෂණ සංග්‍රහය වන ස්පෝලියා සෙලනිකා කෘතිය මුද්‍රණය කිරීම.
  • අනෙකුත් සඟරා, පොත් සහ යම් යම් විෂයන්ට අදාළව ලියවෙන විශේෂ ලිපි පළ කිරීම.
  • විරල කෘති නැවත මුද්‍රණය කිරීම.


ආචාර්ය සනූජා කස්තුරිඅරච්චි
අධ්‍යක්‍ෂ

දුරකථන

-

+94 11 2695366 / +94 11 2854635

ෆැක්ස්

-

+94 11 2692092

ඊ-මේල්

-

මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ


ලිපිනය - තැපැල් පෙට්ටිය 854
කොළඹ 7
දුරකථන- +94 11 2694767
වෙබ් අඩවිය - http://www.museum.gov.lk

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2015 පෙබරවාරි 22 වෙනි ඉරිදා, 15:27  

© 2018 අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය.
සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි. නිර්මාණය: Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.